A Promontorium Casino és a BKK levelezése a budafoki belváros közlekedéstervezése ügyében

A Promontorium Polgári Casino 2014 áprilisában levélben vette fel a kapcsolatot a BKK Zrt-vel Budafok belvárosának közlekedésfejlesztési tervei vonatkozásában, amelyre a BKK 2014. június elején válaszolt.

A levélváltás az alábbiakban olvasható.

A Promontorium Polgári Casino levele

Budapest, 2014. április 23.

Karsay Ferenc, alpolgármester
Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata

Somodi László, vezérigazgató-helyettes
Budapesti Közlekedési Központ

Tisztelt Alpolgármester Úr,
Vezérigazgató-helyettes Úr,

Egyesületünk az elmúlt hónapokban egy Norvég Civil Alap támogatta kisprojekt keretében foglalkozik a budafoki belváros rekonstrukciója lehetőségeivel, mindenekelőtt a közösségi tervezés, a közösségi részvétel szempontjait kiemelve.

A tavasz folyamán futó tematikus kerekasztalok két alkalommal is a Kossuth Lajos utca és térsége revitalizációjával, és a közlekedési problémákkal, a megoldási lehetőségekkel foglalkozott, szakértők, itt élők, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek képviselői bevonásával. Ezek összefoglalóit tájékoztatásukra csatoljuk, a kapcsolódó anyagok, beszámolók a honlapunkon érhetőek el.

Értesültünk róla, hogy a BKK-nál újraindult a Mária Terézia, Kossuth Lajos utcai térség közlekedéstervezése. Úgy gondoljuk, hogy most, viszonylag korai fázisban lenne szükséges a helyben érintettek, elsősorban az itt működő vállalkozások, üzletek, a téma iránt érdeklődő civil szervezetek képviselői bevonása, a velük való konzultáció.

Ez a fázis a 2009-es előző terv készítésekor elmaradt. Az a véleményünk, és itt nemcsak egyesületünk, hanem a kerekasztalokon részt vett szakértők, itt érintett vállalkozások véleményét is tolmácsoljuk, ebben az esetben jóval többről van szó, mint egy forgalomtechnikai tervezésről, a Mária Terézia utca kétirányúsításáról, a Kossuth Lajos utca csillapításáról.

Alapjában a belvárosi övezet rehabilitációjáról, élhetőségéről, a város szerkezetalakításáról beszélünk, ezért a most hozott döntések, elkészülő tervek igen hosszú távra szólnak, és ennek megfelelő körültekintést, szemléletet igényelnek.

A kerekasztalok során egyértelműen megfogalmazódott, hogy a Mária Terézia utca kétirányúsítása, forgalomterhelésének megnövelése nem tekinthető csupán közlekedésszervezési kérdésnek.

Ez a szerkezetátalakítás alapvetően határozza meg a belváros következő több évtizedes szerepkörét, betöltendő funkcióit. A Mária Terézia utca kétirányúsítása csak a Vágóhíd utca és Duna utca közötti nyomvonal teljes szakaszának koncepcionális döntéseivel egységesen értelmezhető.

Az az összefoglalókból is kitűnik, hogy a résztvevők nem tartják szerencsésnek a belvárost egy Mária Terézia utcai ún. tranzittengellyel kettévágni, míg a vállalkozások képviselői a csillapított Kossuth Lajos utca megközelítését, áruellátását is bizonytalannak érezték.

Komplexebb közlekedés és várostervezési megközelítést igényelnek, így a tranzitforgalom távoltartását a belvárostól, a Pécsi utca, Duna utca, illetve a Vágóhíd utca – 6-os út nyomvonalakon.

Markánsabb szerepet kellene szánjunk a vasútnak, az itt lévő két, kétvágányú vonalnak, és erőteljesebben kellene támogatnunk a kerékpáros közlekedést.

A Mária Terézia utca kétirányúsítása a kisvárosias belvárosi jelleget tovább gyengíti, a Mária Terézia utcától a Duna felé eső parkokat, közterületeket elvágja a történelmi városmagtól.

A Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása pedig a szolgáltatófunkció gyengülését, üzletek bezárását vonhatja maga után.

Mivel a belváros további fejlődésének lehetőségeit alapvetően meghatározza a jelenlegi tervezett fejlesztés, ezért szükségesnek tartjuk a projekt tartalmát meghaladó koncepcionális kérdések, összefüggések megvizsgálását, egyeztetését.

Alapkérdés a belvárosi térség revitalizációja, az itt lévő vállalkozások, üzletek, szolgáltatások elérhetősége, a terület versenyképessége, attraktivitása. Ezek érdekében partnerséget, együttműködést ajánlunk, és kérünk a következő időszakra.

üdvözlettel:

Mészáros Péter elnök
Döbrönte Katalin elnökségi tag, a közösségi tervezési projekt vezetője

a helyi vállalkozások, üzletek részéről:

Lics Pincészet-Szőlészet
Müller-X Sütőipari Kft.
Gamma-Vet Kft.
BFS-Autósbolt Kft.
Atlantic Kft.
Heliocoop Bt.
Duna Kontír Bt. Sziget Festékház
Krémes Bt.
Momo Box Kft.

A levél eredetije beszkennelve (.pdf)

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) válasza

2014. június 6.

Mészáros Péter elnök úr részére
Promontorium Polgári Casino

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel vettük szíves megkeresését, amelyben összefoglalva jelzi a XXII. kerület Budafok belső területrészeinek közlekedési vizsgálatához kapcsolódó lakossági és civil észrevételeket.

A BKK a Városház téri villamos-végállomás átépítését tervezi. Ehhez kapcsolódóan a XXII. kerületi Önkormányzat részéről felmerült igényként jelentkezett a Kossuth Lajos utca és Mária Terézia utca jelenleg funkciójának átgondolása.

A kerületi Önkormányzat jelezte, hogy városfejlesztési elképzeléseiben a Kossuth Lajos utca, mint a kerület központi szereppel bíró városrésze, funkcióváltása érdekében forgalomcsillapított övezet kialakítását látja célszerűnek.

A levelében is jelzett kritikus kérdések feltárása érdekében Társaságunk vizsgálatokat végeztet a Kossuth Lajos utca esetleges funkcióváltásának közlekedési és környezeti, így a lakosságot érintő hatásainak elemzésére. A XXII. kerülettel egyeztetett diszpozíció alapján a tervező három fő változat vizsgálatát és azok hatásainak feltárását végzi el.

 1. A Demjén István utcától a villamospálya végig középfekvésben a két irányban közlekedő forgalmi sávok között halad
 1. Az előzőekben bemutatottal megegyező módon a villamospálya középre kerül. A Duna utcától délre villamosperon kerül kiépítésre mindkét oldalon, a buszmegállókkal azonos szakaszon. A Káldor Adolf utca – Szent István tér közötti szakaszon a villamospálya az út keleti oldalára vált át.
   
  A Városház térnél a villamospálya keleti irányban elhúzásra kerül. Így lehetővé válik egy-egy buszsáv megnyitása mindkét irányban. A buszsávok a Donszky utcáig tartanak, majd ezt követően 2×1 forgalmi sáv halad a Tóth József utcáig, ahol körforgalom kerül kialakításra.
 1. A változat a tervezési szakasz eleje és a Városház tér közötti szakaszon teljesen megegyezik az 1. változatban bemutatott kialakítással. A Városház tér térségében a villamospálya keleti irányban elhúzásra kerül, így az északi irányban haladó forgalmi sáv keresztezi a villamos útját.
   
  A Városház tér – Donszky utca közötti szakaszon a 2×1 forgalmi sáv mellett buszsáv halad mindkét irányban. A tervezési szakasz vége a Donszky utca, ahol a Mária Terézia utca, a Kossuth Lajos utca és a Pécsi utca négyágú körforgalmú csomópontot alkot.

A munka keretében a környezeti hatásokat bemutató zaj- és rezgésvizsgálat is készül. A tervező a Mária Terézia utcában, a Kossuth Lajos utcában és a Pécsi utcában felvett jelenlegi zajterhelés értékeiből kiindulva készíti el a 3 fő változat alternatíváihoz tartozó környezeti hatáselemzést.

A vizsgálatok előzetes eredményei azt mutatják, hogy a vasútvonal mellett kiépíteni tervezett zajvédő fallal, valamint a Pécsi utca ma ki nem épített útszakaszának megvalósításával – a meglévő útszakaszon a közút házaktól történő messzebb helyezésével -, valamint a gördülési zajt csökkentő útburkolatok alkalmazásával a belső területeken a közlekedési zajból származó hatásokat csökkenteni lehet.

Minden vizsgált változat esetében hangsúlyos szerep jut a Mária Terézia utcán átközlekedő gyalogosforgalom biztonságos kialakítására.

Továbbá a vizsgálat fontos szempontja a Kossuth Lajos utca funkcióváltásával együtt járó Mária Terézia utcára kerülő forgalom lefolyása, illetve a Kossuth Lajos utcán található üzletek, intézmények logisztikája, kiszolgálása.

A BKK célja, hogy a XXII. kerületi Önkormányzattal együttműködésben a helyi civil szervezetek és ott lakók álláspontjának megismerését követően tegyen javaslatot a projekt keretén belül a térség belvárosi részeinek közúti kapcsolatrendszerére, forgalmi rendjére.

Fontos ugyanakkor, hogy csak a most folyamatban lévő vizsgálat forgalmi és környezeti hatásainak részletes elemzését és kiértékelését követően lehet konkrét javaslatokat tenni az egyes beavatkozási pontokra.

Ezúton kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadására.

Tisztelettel:

Somodi László
vezérigazgató-helyettes, BKK Zrt.

A levél eredetije beszkennelve (.pdf)


Forrás: promontoriumcasino.hu